De melkveesector heeft dringend behoefte aan het aanpakken van het ammoniakprobleem. Gelukkig zijn er vernieuwende systemen op de markt die ervoor zorgen dat de urine van het melkvee niet in aanraking komt met de vaste mest. Met een cowtoilet wordt de plas van de koe apart opgevangen en wordt de hoeveelheid ammoniak die ontstaat enorm teruggedrongen. We vertellen hier meer over de werking en voordelen van het innovatieve urineersysteem.

Diervriendelijk automatisch urineersysteem voor koeien

Het cowtoilet is een comfortabel doorloopstation voor de koe waarop een toiletpot is gemonteerd. De koe loopt zonder stress het doorloopstation in, waarbij ze contact heeft met andere dieren. Ze wordt herkend in het station en eet hier eerst haar brokken. Na het eten stimuleert het toiletpotje de zenuw die de plasreflex opwekt. De koe doet een plas en het toilet vangt de urine meteen op onder de koeienstaart. De urine wordt opgeslagen in een luchtdichte silo en behoudt een stabiele waarde. Doordat de koeienurine niet in contact komt met de mest in de mestkelder, wordt het ontstaan van emissies voorkomen. Zowel in de mest als in de urine worden de nutriënten behouden, die ervoor zorgen dat de boeren gerichter kunnen bemesten. Dit komt het milieu ten goede.

Wat zijn de pluspunten van een koeientoilet?

Het cowtoilet bevordert een zuivere scheidingswijze. De urine kan ingezet worden als kunstmestvervanger, maar ook voor het opwekken van zogenaamde gele stroom. Daarnaast kan de urine als bron voor waterstof dienst doen. Het urineersysteem speelt dus een positieve rol in de kringloop. Ook het leefklimaat in de stal vaart er wel bij. De stalvloeren zijn droger, waardoor ook de klauwen van de koe droger zijn. Dit komt de gezondheid van de koe ten goede. Doordat de lucht in de stal frisser is, is de kans op luchtwegziekten bij de koe kleiner. Ook op de luchtwegen van de boer heeft de frissere lucht een positief effect.

Emissie voorkomen met het cowtoiletsysteem van Hanskamp

Hanskamp uit Doetinchem ontwikkelt sinds 2001 technische oplossingen voor melkveehouders binnen en buiten de Europese Unie. Diergezondheid, arbeidsgemak voor de boer en verduurzaming zijn hierbij het uitgangspunt. Door goed te luisteren naar de markt en met personeel dat vaak is opgegroeid op een boerderij, is dit bedrijf goed op de hoogte van wat er speelt in de agrarische sector. Het revolutionaire cowtoilet dat Hanskamp heeft ontworpen is onderhoudsvriendelijk, heeft weinig storingen en bespaart de boer veel tijd.